Kontakt

 

Siedziba firmy Modern Development Sp. z o.o.

ul. Niekłańska 35/1
03-924 Warszawa


Warning: mcrypt_cfb(): Key of size 15 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /home/modern/domains/moderndevelopment.pl/public_html/edycja/edit/cfg.php on line 111
*Imię i nazwisko
*Numer telefonu
*Adres e-mail

Wysyłając wiadomość oświadczam, że zapoznałem/am się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i cookies Modern Development sp. z o.o.

 

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat wykorzystywania plików cookies na stronie http://www.moderndevelopment.pl/ oraz przetwarzania Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem tej strony.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Modern Development sp. z o.o., o numerze KRS: 506310 (dalej: „Modern Development” lub „my”). Nasze biuro mieści się w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 35, lokal 1.


W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: biuro@moderndevelopment.pl .


Modern Development stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.


Jeśli zdecydują się Państwo skontaktować z nami z użyciem formularza kontaktowego na stronie internetowej Modern Development, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wpisane w formularzu, aby odpowiedzieć na przesłane w ten sposób zapytanie lub wiadomość.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu przez nas korespondencji z użytkownikami naszej strony internetowej.


Dane będziemy przechowywać przez czas prowadzenia z Państwem korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym gwiazdką jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wysłać do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.


Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie zobowiązanym do zachowania poufności i upoważnionym przez nas osobom lub podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (takim jak firma świadcząca dla nas usługi hostingowe). Ponieważ nasza strona korzysta z takich narzędzi jak Google Analytics Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – bezpieczeństwo tych danych jest zagwarantowane na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Mają Państwo prawo uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

  1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

  2. prawo żądania sprostowania danych, jeżeli staną się one nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);

  3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

  4. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;

  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na tzw. „prawnie uzasadnionym interesie administratora”;

  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies


Strona internetowa Modern Development korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka).


Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptują Państwo umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na wykorzystywanym urządzeniu (np. komputerze, telefonie).


Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.


Możemy umieszczać na urządzeniu wykorzystywanym użytkownika zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.


Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, statystycznym, przystosowania strony internetowej do preferencji użytkownika.


Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast  zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.


Korzystamy z narzędzi wykorzystujących pliki cookies: Google Analytics (które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy), a także Google Tag Manager, Google Search Console oraz skryptów PHP w celu utrzymania sesji.


Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.


Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek mogą Państwo sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.


Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

 

 

Zgadzam się
created by ITDOT